کم خوني ها، مجموعه اي از اختلالات خوني هستند که با کاهش تعداد سلول هاي قرمز خون و يا کاهش مقدار هموگلوبين موجود در آنها همراهند. کم خوني هاي تغذيه اي به دنبال کمبود بعضي از مواد مغذي به وجود مي آيند و با تأمين آن ماده، تصحيح مي شوند. مهمترين موادي که کمبود آنها باعث کم خوني مي شود؛ ويتامين12کمبود آهن شايعترين علت کم خوني است. در واقع کم خوني ناشي از فقر آهن شايعترين کمبود تغذيه اي دنياست.
*کم بودن دريافت آهن
*افزايش اتلاف آهن بر اثر خونريزي، قاعدگي و يا بعضي بيماري هاي انگلي
*مسموميت با سرب
علائم ظاهري کم خوني:
آهن در رژيم غذايي
آهن هِم، که بيشتر در غذاهاي حيواني مثل گوشت، جگر و ... وجود دارد.
آهن هِم تنها اندکي تحت تأثير ترکيبات موجود در غذا و وضعيت دستگاه گوارش قرار مي گيرد و جذب بالاتري دارد. اما آهن غير هِم جذب پاييني دارد و جذب آن به شدت تحت تأثير ترکيب مواد غذايي است.
 
*وجود کلسيم زياد به همراه غذا
*وجود چربي زياد در غذا
نکته: مصرف کلسيم به همراه غذاهاي حاوي اگزالات (مانند ماست و اسفناج) با مهار اگزالات باعث افزايش جذب آهن مي شود
 
*زنان باردار وشيرده جذب بيشتري دارند
*پروتئين هاي حيواني
گروه سني
زن
11
3-1سال
7
10
13-9سال
8
11
50-19سال
18
8
بارداري
27
مقدار مورد نياز روزانه
جگر گوساله
8/8
 جگر مرغ
7/9
 دل گوسفند
8/1
 قلوه گوسفند
14/5
 گوشت گاو
3/2
 سينه مرغ
1/1
 تخم مرغ کامل
2/3
 سويا
6/9
14 
به طور کلي گوشت، جگر، تخم مرغ، سبزيجات برگ سبز، ميوه هاي خشک، حبوبات و مغزها منابع غني از آهن هستند.
توصيه ها
*مکمل آهن براي مادران باردار
*محدود کردن مصرف جگر، دل و قلوه به حداكثر2-1بار در هفته(مصرف بيش از حد  اين مواد غذايي مي تواند باعث مسموميت و بروز مشکلات کبدي شود)
*مصرف ميوه جات و سبزيجات به خصوص انواع غني از ويتامين ث، به همراه غذا.
کيوي،مرکبات، هندوانه، خربزه، گوجه فرنگي، ريواس و فلفل دلمه اي
*مواد ممانعت کننده از جذب آهن موجود در سبوس ها بر اثر تخمير(ور آمدن خمير) از بين ميروند.
 
 
 
منابع :
ترکيبات مواد غذايي و نيازهاي تغذيه اي – دکتر نسرين عاقلي
اصول تغذيه کراوس-ترجمه گيتي ستوده
اصول و مباني تغذيه مدرن-تاليف و ترجمه منصور صابري
تغذيه و مراقبت مبتني بر تشخيص-سيلويا اسکات استامپ